Jiny Lan

Vertical Tabs

News

news

Jiny Lan

Jiny Lan

BELL ART CENTER &
ADAM SCHALL VON BELL - Wissenschaft und Kunstforschung e.V.
​Bank Austria Kunstforum Wien,
Freyung 8, A-1010 Wien

 

31.07.2017 - 15.08.2017

CHINA Dialogue Transmission

LUDWIGMUSEUM
Im Deutschherrenhaus Koblenz
Danziger Freiheit 1 (Am Deutschen Eck)
56068 Koblenz

11.06.2017 - 13.08.2017